Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
7
Hide details for 02/06/202302/06/2023
727/QĐ-BCĐTHI V/v Quyết định về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ của Ông Trần Ngọc Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Bắc trong Ban Chỉ đạo các kỳ thi năm 2023 tỉnh Ninh Thuận.
2203/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2023
2205/KH-BCĐ V/v Thực hiện Chương trình công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2213/KH-UBND V/v Tổ chức Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023) và trao Giải Báo chí tỉnh Ninh Thuận năm 2022
2219/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2030
2218/UBND-VXNV V/v Triển khai thực hiện Công văn số 3871-CV/TU ngày 20/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
2201/UBND-KTTH V/v khẩn trương lập Kế hoạch và tổ chức thực hiện thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023 (lần 3).
2
Hide details for 01/06/202301/06/2023
722/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận
721/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận
1
Hide details for 31/05/202331/05/2023
2166/KH-BCĐ V/v Tổ chức Hoạt động hè năm 2023
5
Hide details for 30/05/202330/05/2023
709/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh
2150/KH-UBND V/v Tổ chức Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2023 và Ngày Đại dương thế giới 08/6/2023
2152/UBND-VXNV V/v Triển khai thực hiện Thông tư số 06/2023/TT-BNV ngày 04/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
116/BC-UBND V/v Sơ kết năm thứ tư thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” (Từ ngày 15/4/2022 đến 14/4/2023)
2156/UBND-VXNV V/v Thực hiện Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 11/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ tại địa phương
3
Hide details for 29/05/202329/05/2023
2125/KH-UBND V/v Tổ chức bắn pháo hoa tại Lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp” và khai mạc Lễ hội Nho - Vang Ninh Thuận năm 2023
2127/KH-UBND V/v Tăng cường thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện mùa khô và cả năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
30/2023/QĐ-UBND V/v Ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật về đào tạo các nghề trình độ sơ cấp nghề áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1
Hide details for 28/05/202328/05/2023
702/QĐ-UBND Về việc tổ chức lại Ban Chỉ đạo Hoạt động hè tỉnh
8
Hide details for 26/05/202326/05/2023
263/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt kết quả quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2025
691/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận.
690/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch kiểm tra thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2108/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ tư ngày 19/4/2023.


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng