Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3569/KH-UBND   Ngày ky´: 25/08/2023  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT13810-1692930664533-25446330.doc
DT13810-1692930670276-97447966.docx
DT13810-1692930664533-25446330_converted(25.08.2023_15h36p51)_signed.pdf
DT13810-1692930670276-97447966.docx(25.08.2023_15h42p39)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc