Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 52/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 23/08/2023  
  Trích yếu: V/v Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT13257-1692257802919-39495077_nguyendinhtuan-23-08-2023_08h48p00.doc
DT13257-1692257802919-39495077_nguyendinhtuan-23-08-2023_08h48p00(23.08.2023_16h50p31)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc