Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3537/KH-UBND   Ngày ky´: 24/08/2023  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp hoạt động về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2023-2030  
Tệp đính kèm:
DT13584-1692698794942-85674537.doc
DT13584-1692698794942-85674537_converted(24.08.2023_10h34p16)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung