Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3559/KH-UBND   Ngày ky´: 25/08/2023  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2023.  
Tệp đính kèm:
DT13731-1692850052267-67199887_nguyendinhtuan-24-08-2023_21h59p03.doc
DT13731-1692850052267-67199887_nguyendinhtuan-24-08-2023_21h59p03(25.08.2023_10h45p22)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh