Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3558/UBND-VXNV   Ngày ky´: 25/08/2023  
  Trích yếu: V/v tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT13521-1692672744560-06900041.doc
DT13521-1692672744560-06900041(25.08.2023_10h43p25)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc