Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3589/UBND-PVHCC   Ngày ky´: 27/08/2023  
  Trích yếu: V/v nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh.  
Tệp đính kèm:
DT13411-1692957734114-44002831_vominhtam-27-08-2023_16h25p58.doc
DT13411-1692957734114-44002831_vominhtam-27-08-2023_16h25p58_converted(27.08.2023_20h19p24)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn