Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3570/KH-UBND   Ngày ky´: 25/08/2023  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Đề án một số cơ chế, chính sách đặc thù trên địa bàn huyện Bác Ái giai đoạn 2022 - 2026 (thay thế Kế hoạch 1294/KH-UBND)  
Tệp đính kèm:
DT13558-1692924562718-46015670.docx
DT13558-1692924576701-44082825.xls
DT13558-1692924562718-46015670_converted(25.08.2023_15h46p14)_signed.pdf
PHU LUC 2 KEM THEO KH 3570(25.08.2023_16h33p24)_signed.pdf
PHU LUC 3 KEM THEO KH 3570(25.08.2023_16h33p37)_signed.pdf
PHU LUC 1 KEM THEO KH 3570(25.08.2023_16h36p20)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc