Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3564/UBND-VXNV   Ngày ky´: 25/08/2023  
  Trích yếu: V/v tăng cường thực hiện một số giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến  
Tệp đính kèm:
DT13678-1692784209034-64255694.pdf
DT13678-1692784209107-68323351_nguyendinhtuan-25-08-2023_00h13p30.doc
DT13678-1692784209107-68323351_nguyendinhtuan-25-08-2023_00h13p30(25.08.2023_11h01p50)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến