Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3522/UBND-KTTH   Ngày ky´: 23/08/2023  
  Trích yếu: V/v tăng cường triển khai các giải pháp ngăn chặn, phát triển và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép lợn qua biên giới vào Việt Nam  
Tệp đính kèm:
DT13602-1692752928422-01218295.pdf
DT13602-1692752928359-23165876_nguyenthanhhao-23-08-2023_08h15p06.doc
DT13602-1692752928359-23165876_nguyenthanhhao-23-08-2023_08h15p06_converted(23.08.2023_14h07p06)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung