Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3577/UBND-VXNV   Ngày ky´: 26/08/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tại phiên họp thứ năm  
Tệp đính kèm:
DT13679-1692932501425-89421543.docx
DT13679-1692932501425-89421543_converted(26.08.2023_21h00p08)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc