Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3573/UBND-KTTH   Ngày ky´: 25/08/2023  
  Trích yếu: V/v xem xét tham mưu xử lý trách nhiệm tại Dự án Ninh Chữ Sailing Bay  
Tệp đính kèm:
DT8519-1692852012129-39830275(24.08.2023_14h24p50)_signed.pdf
DT8519-1692852012098-33434792(24.08.2023_15h16p18)_signed.pdf
Bien ban hop ngay 18 8 2023.pdf
Bien ban hop ngay 22 8 23.pdf
DT13768-1692939606492-63856485.doc
DT13768-1692939606492-63856485_converted(25.08.2023_16h28p28)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung