Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1120/QĐ-UBND   Ngày ky´: 23/08/2023  
  Trích yếu: V/v Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT13430-1692588844839-98587685.doc
DT13430-1692588844839-98587685(23.08.2023_14h26p00)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Trọng Lâm