Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 53/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 24/08/2023  
  Trích yếu: V/v Sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 4 Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT13574-1692692854583-73818549_nguyenthithanhbinh-22-08-2023_21h33p02.doc
DT13574-1692692854583-73818549_nguyenthithanhbinh-22-08-2023_21h33p02_converted(24.08.2023_07h34p10)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh