Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3566/UBND-TCD   Ngày ky´: 25/08/2023  
  Trích yếu: V/v khẩn trương thống kê các thủ tục hành chính có khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư  
Tệp đính kèm:
6031_1.pdf
DT13816-1692933123311-48006641.docx
DT13816-1692933123311-48006641_converted(25.08.2023_15h13p31)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung