Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3578/KH-UBND   Ngày ky´: 26/08/2023  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện 02 dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng phí” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT13799-1692926894679-83409356_syson-25-08-2023_14h12p04.docx
DT13799-1692926894679-83409356_syson-25-08-2023_14h12p04_converted(26.08.2023_21h01p55)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung