Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 13/CT-UBND   Ngày ky´: 24/08/2023  
  Trích yếu: Về việc tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT13588-1692700509972-96899176.pdf
DT13588-1692700509886-12631626_nguyenthanhhao-23-08-2023_08h01p56.doc
DT13588-1692700509886-12631626_nguyenthanhhao-23-08-2023_08h01p56_converted(24.08.2023_07h38p47)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Hữu Tín