Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3561/UBND-VXNV   Ngày ky´: 25/08/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Công điện số 747/CĐ-TTg ngày 16/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT13766-1692867872279-65096977.pdf
DT13766-1692867872321-47985884.pdf
DT13766-1692867872430-27326754_nguyendinhtuan-24-08-2023_22h49p07.doc
DT13766-1692867872430-27326754_nguyendinhtuan-24-08-2023_22h49p07(25.08.2023_10h48p34)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến