Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3598/VPUB-KTTH   Ngày ky´: 23/08/2023  
  Trích yếu: V/v khẩn trương tham mưu báo cáo tổng kết thi hành Luật Năng lượng nguyên tử năm 2008  
Tệp đính kèm:
DT13595-1692716701315-12310179.doc
DT13595-1692716701315-12310179_converted(23.08.2023_14h59p05)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung