Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1121/QĐ-UBND   Ngày ky´: 23/08/2023  
  Trích yếu: V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT13273-1692262477346-17870317.doc
DT13273-1692439203685-10742113.doc
DT13273-1692439203685-10742113_converted(23.08.2023_13h48p38)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Trọng Lâm