Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
7
Hide details for 08/03/202308/03/2023
806/KH-UBND V/v Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2023
810/UBND-KTTH V/v triển khai Công điện số 1164/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở
270/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 02/3/2023
275/QĐ-UBND V/v Bổ sung Danh mục xây dựng quyết định của UBND tỉnh năm 2023
817/UBND-VXNV V/v tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm lây sang người
816/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện các giải pháp kích cầu du lịch tỉnh Ninh Thuận năm 2023
812/CTR-UBND V/v CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2023 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
3
Hide details for 07/03/202307/03/2023
786/KH-UBND V/v Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023
264/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức thuộc các Sở, Ban, ngành được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận
794/UBND-KTTH V/v tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh
7
Hide details for 06/03/202306/03/2023
50/BC-UBND V/v Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2023
773/UQ-UBND Giấy ủy quyền của Chủ tịch cho PCT Nguyễn Long Biên từ ngày 06/3/2023.
765/UBND-VXNV V/v Tổ chức Tết Ramưwan năm 2023 của đồng bào Chăm
769/KH-UBND V/v Triển khai các hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
97/QĐ-UBND V/v Đính chính khoản 3.2 và khoản 4 Điều 1 Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế và máy móc, thiết bị y tế tại mỗi trạm y tế tuyến xã thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
775/UBND-TCD V/v tiếp tục tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh
18/2023/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ một phần Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 84/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh quy định việc dạy và học tiếng Chăm trong các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
7
Hide details for 04/03/202304/03/2023
4/CT-UBND Về việc triển khai thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
10/VPUB-LCT V/v LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 10/2023 (Từ ngày 06/3 đến ngày 10/3/2023)
751/UBND-TCD V/v cảnh giác với hoạt động vay qua các ứng dụng trên mạng internet.
754/UBND-TCD Về việc tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh, sản xuất, kho hàng trong khu dân cư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
750/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2023
17/2023/QĐ-UBND V/v Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và số lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trang bị cho Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
257/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận
3
Hide details for 03/03/202303/03/2023
736/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng