Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2771/UBND-TCD   Ngày ky´: 10/07/2023  
  Trích yếu: Về việc tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng cuối năm 2023.  
Tệp đính kèm:
DT10618-1688691578532-48827906.doc
DT10618-1688691578532-48827906_converted(10.07.2023_07h58p08)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Tiến Thịnh