Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2785/UBND-VXNV   Ngày ky´: 10/07/2023  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ về tinh giản biên chế  
Tệp đính kèm:
DT10759-1688958016236-09160884_syson-10-07-2023_14h50p29.docx
DT10759-1688958016236-09160884_syson-10-07-2023_14h50p29_converted(10.07.2023_16h11p00)_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Thị Phương Dung