Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 928/QĐ-UBND   Ngày ky´: 11/07/2023  
  Trích yếu: Về việc phê duyệt Kế hoạch Phòng chống thiên tai giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (điều chỉnh, bổ sung)  
Tệp đính kèm:
DT10582-1688629376954-62779123.docx
DT10582-1688629376978-08209430.docx
DT10582-1688629376999-85532760.docx
DT10582-1688629387694-63069306.docx
DT10582-1688901812308-05172337.docx
DT10582-1688629376954-62779123_converted(11.07.2023_10h57p36)_signed.pdf
KE HOACH KEM THEO QD 928(11.07.2023_13h38p19)_signed.pdf
PHU LUC 1 KEM THEO QD 928(11.07.2023_13h38p36)_signed.pdf
PHU LUC 2 KEM THEO QD 928(11.07.2023_13h38p53)_signed.pdf
PHU LUC 3 KEM THEO QD 928(11.07.2023_13h39p10)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Hữu Tín