Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2797/CTR-UBND   Ngày ky´: 11/07/2023  
  Trích yếu: V/v CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2023 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
Tệp đính kèm:
DT10516-1688558126900-11971140_nguyenthithanhbinh-07-07-2023_18h43p59.docx
DT10516-1688558126900-11971140_nguyenthithanhbinh-07-07-2023_18h43p59_converted(11.07.2023_08h57p14)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình