Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 924/QĐ-UBND   Ngày ky´: 11/07/2023  
  Trích yếu: V/v Phân công Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì đôn đốc làm việc với các địa phương, chủ đầu tư về tình hình thực hiện, phân bổ và giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT10849-1689042896965-83917053.docx
DT10849-1689042896965-83917053_converted(11.07.2023_10h08p47)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình