Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 162/BC-UBND   Ngày ky´: 10/07/2023  
  Trích yếu: V/v Tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT10774-1688963468620-45452253.doc
DT10774-1688963486988-34324928.xls
DT10774-1688963468620-45452253_converted(10.07.2023_14h18p06)_signed.pdf
DT10774-1688963486959-37854377(10.07.2023_14h21p41)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình