Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2714/UBND-TCD   Ngày ky´: 05/07/2023  
  Trích yếu: V/v phối hợp triển khai đào tạo cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT10448-1688518349421-94690963.doc
DT10448-1688518349421-94690963_converted(05.07.2023_13h37p33)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung