Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2732/KH-UBND   Ngày ky´: 06/07/2023  
  Trích yếu: V/v Thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”  
Tệp đính kèm:
DT10506-1688601976067-94840097.doc
DT10506-1688601976067-94840097_converted(06.07.2023_11h06p56)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam