Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2720/KH-UBND   Ngày ky´: 05/07/2023  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030  
Tệp đính kèm:
DT10299-1688347180758-51985139.doc
DT10299-1688347180758-51985139(05.07.2023_16h00p15)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc