Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 895/QĐ-UBND   Ngày ky´: 05/07/2023  
  Trích yếu: V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện và Bộ phận một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT10319-1688481993489-71323987_vominhtam-05-07-2023_10h09p09.doc
DT10319-1688481993489-71323987_vominhtam-05-07-2023_10h09p09_converted(05.07.2023_14h29p50)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Trọng Lâm