Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2723/KH-UBND   Ngày ky´: 05/07/2023  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp  
Tệp đính kèm:
DT10304-1688349432827-07760169.docx
DT10304-1688349432827-07760169(05.07.2023_16h23p04)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc