Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2762/KH-UBND   Ngày ky´: 10/07/2023  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT10249-1688541596017-47349805.doc
DT10249-1688541596017-47349805(10.07.2023_07h33p18)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc