Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2708/UBND-PVHCC   Ngày ky´: 05/07/2023  
  Trích yếu: V/v đánh giá kết quả thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh.  
Tệp đính kèm:
DT10308-1688465082119-85409013_vominhtam-04-07-2023_17h34p06.doc
DT10308-1688465082119-85409013_vominhtam-04-07-2023_17h34p06_converted(05.07.2023_07h26p15)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn