Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 906/QĐ-UBND   Ngày ky´: 06/07/2023  
  Trích yếu: Về việc công bố danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT10479-1688530727652-96503760.doc
DT10479-1688530727652-96503760_converted(06.07.2023_07h45p46)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Trọng Lâm