Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 920/QĐ-UBND   Ngày ky´: 11/07/2023  
  Trích yếu: V/v Ban hành Thể lệ Hội thi Dân vận chính quyền  
Tệp đính kèm:
DT10523-1688603643901-25105226_nguyendinhtuan-08-07-2023_18h38p08.doc
DT10523-1688603643901-25105226_nguyendinhtuan-08-07-2023_18h38p08(10.07.2023_21h19p22)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến