Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2741/UBND-VXNV   Ngày ky´: 07/07/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan sau Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT10334-1688368130463-15874759.doc
2741 UBND-VXNV_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý