Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 893/QĐ-UBND   Ngày ky´: 05/07/2023  
  Trích yếu: Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện và lĩnh vực quản lý bán hàng đa cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT10436-1688461721641-84226206_vominhtam-05-07-2023_08h13p19.doc
DT10436-1688461721641-84226206_vominhtam-05-07-2023_08h13p19_converted(05.07.2023_14h16p45)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Trọng Lâm