Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2766/BCĐ-TCD   Ngày ky´: 10/07/2023  
  Trích yếu: V/v tăng cường đấu tranh phòng, chống mua bán người và triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7”  
Tệp đính kèm:
DT10635-1688698376516-49696581.docx
DT10635-1688698376516-49696581(10.07.2023_07h45p21)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung