Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2727/UBND-KTTH   Ngày ky´: 06/07/2023  
  Trích yếu: V/v chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính – ngân sách nhà nước  
Tệp đính kèm:
DT10481-1688532272010-46926074_nguyenthithanhbinh-05-07-2023_15h09p51.docx
DT10481-1688532272010-46926074_nguyenthithanhbinh-05-07-2023_15h09p51_converted(06.07.2023_07h33p45)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh