Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Hide details for 06/07/202206/07/2022
2946/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
6
Hide details for 05/07/202205/07/2022
824/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 30/6/2022
2920/UBND-VXNV V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
2921/UBND-PVHHC V/v triển khai thực hiện Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ
823/QĐ-BCĐ V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Ninh Thuận
33/2022/QĐ-UBND V/v Quyết định Ban hành định mức cấp phối sử dụng cát nghiền nhân tạo trong chế tạo các sản phẩm xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
397/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4
Hide details for 04/07/202204/07/2022
816/QĐ-UBND Về việc công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên Chuyên viên chính, Chuyên viên và tương đương năm 2022
2898/KH-UBND V/v Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 07/2022/TT-BGDĐT ngày 23/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục.
2901/KH-UBND V/v Kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
207/TB-VPUB Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam tại cuộc họp tiếp công dân định kỳ tháng 6/2022 (trường hợp ông Lê Châu Chính)
1
Hide details for 03/07/202203/07/2022
2874/KH-UBND V/v Hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 25/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về xây dựng Ninh Thuận thành Trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
1
Hide details for 02/07/202202/07/2022
2870/KH-UBND V/v Phát động Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1
Hide details for 01/07/202201/07/2022
809/QĐ-UBND Về việc tổ chức lại Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1
Hide details for 30/06/202230/06/2022
2844/UBND-VXNV V/v nghiên cứu, trả lời các câu hỏi phỏng vấn Chủ tịch UBND tỉnh của Tạp chí Việt Nam hội nhập.
1
Hide details for 29/06/202229/06/2022
11/CT-UBND Về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4
Hide details for 28/06/202228/06/2022
373/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thuận Bắc
372/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
369/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
371/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ninh Hải
9
Show details for 27/06/202227/06/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng