Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3975/UBND-VXNV   Ngày ky´: 25/09/2023  
  Trích yếu: V/v Chỉ đạo tổ chức lễ hội Katê năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT15305-1695268125843-74184151.doc
DT15305-1695268125843-74184151_converted(25.09.2023_09h13p30)_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Thị Phương Dung