Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3985/UBND-VXNV   Ngày ky´: 25/09/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo ngày 14/7/2023.  
Tệp đính kèm:
DT15362-1695338051581-10332829.docx
DT15362-1695338051581-10332829(25.09.2023_10h08p30)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh