Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 244/BC-UBND   Ngày ky´: 25/09/2023  
  Trích yếu: V/v Tình hình và kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT14950-1695525102854-10260901.xlsx
DT14950-1695525102873-69156591.xlsx
DT14950-1695525102877-23263747.xlsx
DT14950-1695525102893-61855448.xlsx
DT14950-1695525102925-07940043.xlsx
DT14950-1695525228013-83012911.pdf
DT14950-1695525228045-90291341.pdf
DT14950-1695602940999-38430046_vominhtam-25-09-2023_08h36p02.docx
DT14950-1695602940999-38430046_vominhtam-25-09-2023_08h36p02_converted(25.09.2023_10h01p52)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn