Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3981/KH-UBND   Ngày ky´: 25/09/2023  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 895/QĐ-TTg ngày 26/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới  
Tệp đính kèm:
DT15298-1695267128849-05246978.docx
DT15298-1695267128849-05246978_converted(25.09.2023_09h35p55)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý