Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3914/UBND-KTTH   Ngày ky´: 20/09/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại văn bản số 4433-CV/TU  
Tệp đính kèm:
DT15128-1695094795174-61193202_nguyenthanhhao-19-09-2023_21h37p38.docx
DT15128-1695094795174-61193202_nguyenthanhhao-19-09-2023_21h37p38_converted(20.09.2023_09h35p40)_signed.pdf
Người cập nhật: Lưu Xuân Huy