Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3980/KH-UBND   Ngày ky´: 25/09/2023  
  Trích yếu: V/v Tổ chức Hội nghị bàn về giải pháp phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT15284-1695262346240-64264610.doc
DT15284-1695262346240-64264610_converted(25.09.2023_09h33p42)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc