Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1222/QĐ-UBND   Ngày ky´: 20/09/2023  
  Trích yếu: Về việc phê duyệt tạm thời vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải  
Tệp đính kèm:
DT15172-1695116413811-76138268.doc
DT15172-1695116413811-76138268_converted(20.09.2023_07h26p41)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc