Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3876/UBND-TCD   Ngày ky´: 18/09/2023  
  Trích yếu: V/v khẩn trương triển khai thực hiện Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT14980-1694832285851-17415983_vominhtam-16-09-2023_17h21p54.docx
DT14980-1694832285851-17415983_vominhtam-16-09-2023_17h21p54_converted(18.09.2023_16h06p19)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung