Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 0/UBND-KTTH   Ngày ky´: 18/09/2023  
  Trích yếu: V/v Thư ngỏ kêu goi ủng hỗ Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa  
Tệp đính kèm:
DT14917-1694686792590-02201777_nguyenthanhhao-18-09-2023_07h14p55.doc
DT14917-1694686792590-02201777_nguyenthanhhao-18-09-2023_07h14p55_converted(18.09.2023_10h58p54)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Hữu Tín